Plastisert nanocellulose-cellulosekompositter (PlastiCel)

Plastisert nanocellulose-cellulosekompositter (PlastiCel)

Plastisert nanocellulose-cellulosekompositter

PlastiCel

Plasticerade nanocellulosa-cellulosakompositer är ett regionalt
projekt där sex företag, ett universitet och två forskningsinstitut i
Sverige och Norge tillsammans kommer att prototyptillverka
förpackningar avsedda för våta och kylda livsmedel tillverkade av
cellulosafibrer. Emballasjen kommer til å være både
biodegraderbar og biobasert, noe som er bra for miljøet dersom
den erstatter plastemballasje fra fossile råvarer.

Fakta

INSATSOMRÅDE Nordens gröna bälte, Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Mittuniversitetet (MoRe Research)
NORSK PROSJEKTEIER RISE PFI AS
EU-STÖD 339 019 €
STATLIGE IR-MIDLER 215 625 € (1 725 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 109 288 €
PROJEKTTID 1 sep 2017 – 1 aug 2020
KONTAKTPERSON Bo Westerlind Mittuniversitetet,
Malin Brodin RISE PFI AS, Anna Svedberg, Maria Edblad MoRe Research
www.miun.se, www.rise-pfi.no, www.more.se