Ingoskog – Innovasjon for grønn omstilling i skogen

Ingoskog – Innovasjon for grønn omstilling i skogen

Ingoskog – Innovasjon for grønn omstilling i skogen

Hur ska vi öka forskning och innovation för att ställa om till en bioekonomi  med skogen som resurs?

Ingoskog arbetar för att hitta metoder och arbetssätt för att öka innovationskraft och forskning hos högskolor, klusterorganisationer, företag, organisationer och civilsamhället i Inre Skandinavien. Genom grön omställning där skogen är en resurs, kan människors möjligheter till försörjning stärkas och regionens attraktivitet öka.

Ingoskog har som mål att:

• utveckla gemensamma begrepp inom grön omställning med särskilt fokus på olika aktörer
• utveckla metoder och verktyg för att arbeta innovativt i en grön omställning i skogen
• testa verktyg och affärsmodeller för att utveckla ett hållbart näringsliv
• bidra till att skapa en gemensam kunskapsbank och långsiktigt stärka samarbetet mellan företag, myndigheter, organisationer, universitet och högskolor för fortsatt gränsöverskridande samverkan runt skogen som en gemensam resurs i Inre Skandinavien.

Läs mer om Ingoskog på projektets hemsida och Facebook-grupp.

Läs Slutrapporten

Fakta

INSATSOMRÅDE: Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE: Karlstads universitet
KONTAKTPERSON: Margareta Dahlström, Karlstads universitet, margareta.dahlstrom@kau
NORSK PROJEKTÄGARE: Høgskolen Innlandet
KONTAKTPERSON: Harry P Andreassen, Høgskolen Innlandet, harry.andreassen@inn.no
EU-STÖD: 494 225 EUR
STATLIGE IR-MIDLER: 1 500 000 NOK
TOTALBUDGET: 1 784 032 EUR
PROJEKTTID: 1 september 2017-31 augusti 2020
PARTNERS: Hedmarks Fylkeskommune, Høgskolen Innlandet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Länsstyrelsen Värmland, Paper Province, Skogsstyrelsen, Trysilvassdragets Skogseierlag