SITE 3 – Hållbar internationell världsdestination

SITE 3 – Hållbar internationell världsdestination

SITE 3 – Hållbar internationell världsdestination

SITE-regionen består av Sälen, Idre, Trysil och Engerdal och målet med projektet SITE 3 är att denna region ska bli en hållbar, attraktiv och ansvarstagande världsdestination på helår. Inriktningen är att skapa uthållighet i kommunernas samverkan, smart specialisering och nya innovativa processer som genomsyras av hållbarhet och utvecklar gränskommunerna samt minskar praktiska och mentala gränshinder.

Projektets fokusområden:

  • Hållbarhet (ekologisk, ekonomisk och social)
  • Internationalisering
  • Kompetensutveckling

Slutrapport SITE 3

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Malung-Sälens kommun
NORSK PROSJEKTEIER Trysil kommune
EU-STÖD 345 116 €
STATLIGE IR-MIDLER 187 500 € (1 500 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 291 387 €
PROJEKTTID 1 oktober 2019 – 30 september 2022
KONTAKTPERSONER

Jenny Back – tel. +46 280-186 92 mail: jenny.back@malung-salen.se

Anne Dorte Carlson – tel. +47 9928 0070 mail: adc@occasioconsulting.no

www.sitedestination.eu

facebook.com/sitedestination/