eTEAM – för välfärdsteknologi

eTEAM – för välfärdsteknologi

eTEAM – för välfärdsteknologi

 

Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold har ett nära samarbete sedan tidigare och driver nu ett gemensamt treårigt EU-projekt som heter eTeam för välfärdsteknologi – organisering, införande och användning av välfärdsteknologi i kommunal vård och omsorg. Målsättningen är att tillsammans med kommunerna i regionen, samt forskningsinsatser, stärka aktörernas innovationsförmåga så att både kommuner, företag och akademi i gränsregionen kan arbeta mer strategiskt för att möta de prioriterade behov och utmaningar som finns inom vård och omsorg.

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Högskolan Väst
NORSK PROSJEKTEIER Högskolan i Østfold
EU-STÖD 412 880 EUR
STATLIGE IR-MIDLER 222 211 EUR (1 777 688 NOK)
TOTALBUDGET 1 270 182 EUR
PROJEKTTID 1 januari 2018- 31 december 2020
KONTAKTPERSON Ann Svensson, ann.svensson@hv.se
WWW www.hv.se/eteam