Skogsjobb i Gränsland

Skogsjobb i Gränsland

Skogsjobb i gränsland

Projektet Skogsjobb i gränsland vill skapa förutsättningar för små och medelstora företag att anställa kompetent personal. Projektet ska bidra till att fler söker in till skogliga utbildningar och att fler söker sig till jobb i skoglig sektor. Vi satsar på att samverkan, kapacitetsuppbyggnad och nätverksarbete på lång sikt kan öka sysselsättningen och förbättra arbetsmiljön i skogliga verksamheter i gränsområdet Inre Skandinavien. Projektet fokuserar på rekrytering, livslångt lärande och HMS (Hälsa, miljö och säkerhet) i praktiken och bidrar därmed till ökad tillgång på arbetskraft med relevant kompetens för att jobba inom skogsbrukets små och medelstora företag i gränsområdet. En stabil kompetensförsörjning, livslångt lärande samt erfarenhetsutbyte mellan utbildningsinstitutioner och branschen inom skoglig sektor är förutsättningar för hållbar utveckling, regional tillväxt och en växande bioekonomi. Gränsregionen präglas av ett aktivt skogsbruk som är i behov av kompetent arbetskraft.

Fakta

INSATSOMRÅDE Sysselsättning
SVENSK PROJEKTÄGARE Skogsstyrelsen
NORSK PROSJEKTEIER INSPIRIA Skogkurs
EU-STÖD 281 955 €
STATLIGE IR-MIDLER 125 000 € (1 000 000 NOK)
TOTALBUDGET 938 910 €
PROJEKTTID 1 aug 2020 – 30 sept 2022
KONTAKTPERSONER Linda Jakobsson linda.jakobsson@skogsstyrelsen.se Bjørn Helge Bjørnstad  bhb@skogkurs.no