Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte

Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte

Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte

Projektet bygger vidare på ”Trä och traditionshantverk – gränslös byggnadsvård” som avslutades våren 2018. Nu fokuserar projektägarna på att koppla fler företagare till nätverk i både Norge/Sverig och möjliggöra för fler samarbeten över gränsen i alla traditionella hantverkstekniker. Projektet ska också arbeta för att utbilda lärlingar/studenter/ ungdomar i traditionella hantverk och ge dem kontakter till de nätverk projektet har i Nordens Gröna Bälte. Genom att koppla samman folkhögskolor på båda sidor av gränsen vill projektet medverka till ökat intresse och rekrytering till traditionshantverk. Projektet arbetar vidare för förbättrade möjligheter att få tag på närproducerat material av god kvalitet.

Slutrapport Traditionellt Hantverk

Film Traditionellt Hantverk

Fakta

INSATSOMRÅDE Sysselsättning
SVENSK PROJEKTÄGARE Stiftelsen Jamtli
NORSK PROSJEKTEIER Trøndelag Forskning og Utvikling AS
EU-STÖD 487 302 €
STATLIGE IR-MIDLER 262 500 € (2 100 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 514 604 €
PROJEKTTID 1 sep 2018 – 31 aug 2021
KONTAKTPERSONER Malin Wolczynska, malin.wolczynska@jamtli.com, Torgunn Sollid, torgunn.sollid@tfou.no