Ski Region Mid Scandinavia

Ski Region Mid Scandinavia

Ski Region Mid Scandinavia

Projektet skal stärka de möjligheter som finnes i regionen knyttet til vår regions unike miljø for vintersport. Förutsättningarna för ökad träningsturismen och arrangemangsutveckling ska stärks genom ett brett samarbete mellan aktörer med koppling till dessa områden. De store vintersportsarrangementene skal videreutvikles som grenseoverskridende ”motorer” for å skal skape varige verdier for reiselivet og næringslivet. Synligheten arrangementene gir skal utnyttes til å ta en internasjonal posisjon og til markedsutvidelse for reiseliv og relevant næringsliv. Nettverk, forretningsmodeller, konsept- og produktutvikling er arbeidsmetodene.

Slutrapport Ski Region Mid Scandinavia

Fakta

INSATSOMRÅDE Små och medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE Östersunds kommun
NORSK PROSJEKTEIER Trondheims Kommune
EU-STÖD 529 550 €
STATLIGE IR-MIDLER 285 176 €  (2 281 405 NOK)
TOTALBUDGET 1 629 453 €
PROJEKTTID 3 sep 2018 – 31 aug 2022
KONTAKTPERSONER Tomas Arvidsson +46 70 575 58 00, Kjell Stellander +47 916 72 882
WWW.skiregion.se