TROJAM3DC – Trøndelag – Jämtland 3D Center

TROJAM3DC – Trøndelag – Jämtland 3D Center

TROJAM3DC –

Trøndelag – Jämtland 3D Center

Additiv tillverkning (AT) har en stor potential men utvecklingen bromsas av kompetensbrist och otillräckligt samarbete. Genom samverkan mellan forskning och näringsliv ska regionens företag erbjudas utveckling och expertis inom AT i produktutveckling och produktionsprocesser. Projektets mål är bland annat att utveckla nya material, erbjuda materialkarakterisering samt förbättra och utveckla ny metodik och nya produkter för AT i metall.

TROJAM3DC:s slutrapport

Fakta

INSATSOMRÅDE Innovativa miljöer
SVENSK PROJEKTÄGARE Mittuniversitetet
NORSK PROSJEKTEIER NTNU, Institutt for maskinteknikk og produksjon
EU-STÖD 517 077 €
STATLIGE IR-MIDLER 284 375 € (2 275 000 NOK)
TOTALBUDGET 1 602 904 €
PROJEKTTID 1 jan 2018 – 31 dec 2020
KONTAKTPERSON Lars Erik Rännar, lars-erik.rannar@miun.se, Knut Sørby, knut.sorby@ntnu.no
WWW.MIUN.SE/TROJAM3DC