Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation

Urban Platsinnovation är ett projekt som arbetar för att få mer kunskap om hur centralorter ska utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare. Syftet är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos handeln och upplevelsenäringen för att skapa ett mer levande centrum.

Projektet omfattar Högskolan Väst, Lysekils kommun, Strömstads kommun, Trollhättans stad, Uddevalla kommun, Åmåls kommun samt Fredrikstad kommune som är projektets norska partner.

Fakta

INSATSOMRÅDE Små- medelstora företag
SVENSK PROJEKTÄGARE Lysekils kommun
NORSK PROSJEKTEIER Fredrikstad kommune
EU-STÖD 1 393 577€
STATLIGE IR-MIDLER 419 225 € (3 353 800 NOK)
TOTALBUDGET 3 667 580 €
PROJEKTTID 1 oktober 2015 – 30 september 2018
KONTAKTPERSONER Cia Säll, projektledare Sverige, Ingar Guttormsen, projektledare Norge
www.lysekil.se/urbanplatsinnovation