Scandinavian Science Cluster

Scandinavian Science Cluster

Scandinavian Science Cluster

– Gränslös Kompetens och Kommunikation

Innovatum Science Center och Inspiria Science Center har tillsammans med Högskolan Väst, Högskolan i Østfold, Fyrbodals kommunalförbund och Østfolds Fylkeskommune beviljats medel via Interreg Sverige-Norge för att:

  • Öka kunskapen om kompetensbehovet i Fyrbodal och Østfold och vilka arbetsmöjligheter som finns i området.
  • Öka intresset bland ungdomar att utbilda sig i teknik och naturvetenskap för att möta dessa behov. Öka rörligheten över landsgränsen för att skapa en gemensam arbetsmarknad.

Projektet har avslutats. Du kan läsa mer om projektets resultat i inlägget ”Kompetensmatchning i Fyrbodal och Østfold” samt i projektets slutrapport. I denna bilaga kan du dessutom läsa mer om arbetet med horisontella kriterier, indikatorer och kommunikation.

Fakta

 

INSATSOMRÅDE Sysselsättning
SVENSK PROJEKTÄGARE Innovatum Science Center
NORSK PROJEKTÄGARE Inspiria
EU-STÖD 1 115 740 €
STATLIGA IR-MIDLER 672 000 € (5 376 000 NOK)
TOTALBUDGET 3 591 164 €
PROJEKTTID 1 sep 2015 – 31 aug 2018
KONTAKTPERSON Daniel Svedmyr, tel. +46 520 289 424
www.innovatum.se/projekt/scandinavian-science-cluster/