Alla projekt måste vara avslutade sista september!

Alla projekt måste vara avslutade sista september!

Eftersom vi avslutar denna programperiod, måste samtliga projekt och förstudier vara avslutade 30 september.

Senast den 30 november måste ni ha lämnat er sista ansökan om utbetalning inklusive lägesrapport för den sista perioden och er slutrapport.