Marint Gränsforum Skagerrak avslutat

Marint Gränsforum Skagerrak avslutat

Projekt Marint Gränsforum Skagerrak är nu avslutat. Projektägare har varit Svinesundskommittén och Viken fylkeskommune. Projektet har hållit på i tre år och har med råge nått sina mål och resultat.

En mängd olika aktiviteter har under åren arrangerats och har samlat representanter från näringslivet, forskningen samt förvaltande myndigheter och politiken. Projektets syfte har varit att skapa goda förutsättningar för hållbar marin näringslivsutveckling genom samverkan över norsk-svenska gränsen. Målsättningen för projektet har varit att stärka Skagerrak som en blå tillväxtregion samtidigt som den värdefulla marina miljön ska värnas. Ett 50-tal företag har fått stöttning av projektet genom olika insatser och flera av dem får du möta i filmen som sammanfattar vad projektet åstadkommit. Här får du följa med flera av företagen ut i verksamheterna och ta del av vad projektet betytt för dem. Det viktiga arbetet kommer att leva vidare i det nybildade Politiskt Forum Skagerrak – ett direkt resultat av projektet. Detta är mycket glädjande då diskussionen om ett politiskt forum för vårt gemensamma havsområde funnits sedan ett årtionde tillbaka. Nu blir det verkligt genom ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Vikens fylkeskommune samt Vestfold og Telemarks fylkeskommune.

Läs Slutrapporten här

Se Film om projektets resultat