Aktivitetsindikatorer – Natur och Kulturarv

Projekthandbok

Aktivitetsindikatorer – insatsområde Natur och Kulturarv

 

Specifikt mål: Ökad tillgänglighet till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållen bevarandestatus

 

INDIKATOR

FÖRKLARING

CO 23

Ytareal med livsmiljöer som får stöd för att uppnå bättre bevarandestatus.

Ange yta av restaurerade eller skapade områden som syftar till att förbättra bevarandestatusen för hotade arter. Verksamheten kan utföras både i eller utanför Natura 2000 områden, som kan förbättra bevarandestatusen för riktade arter, habitat eller ekosystem för biodiversitet och försörjning av ekosystemtjänster. Det kan handla om vatten- eller markytor.

Egen

Gemensamma förvaltningsprojekt för gränsöverskridande skyddade arter, naturområden, hav och vatten

Ange det antal förvaltningsprojekt som har genomförts under projekttiden.

Egen

Gemensamma naturarv där insatser för ökad tillgänglighet och hållbart bevarande har genomförts

Ange det antal naturarv som har bevarats eller tillgängliggjort genom projektets insatser

Egen

Gemensamma kulturarv där insatser för ökad tillgänglighet och hållbart bevarande har genomförts

Ange det antal kultrarv som har bevarats eller tillgängliggjort genom projektets insatser