Aktivitetsindikatorer – Hållbara transporter

Projekthandbok

Aktivitetsindikatorer – insatsområde Hållbara transporter

 

Specifikt mål: Ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik

 

INDIKATOR

FÖRKLARING

Egen

Antal framtagna kunskapsunderlag för gränsöverskridande kommunikationer/transportsystem

Ange det antal kunskapsunderlag och planer för gränsöverskridande kommunikationer som har skapats i projektet

 

Specifikt mål: Öka den gränsöverskridande rörligheten med inriktning mot koldioxidsnåla transportsystem

 

INDIKATOR

FÖRKLARING

Egen

Tillgängliggjorda system för användning av miljövänliga och koloxidsnåla transportsystem

Ange det antal sammanhållna system på en sträcka eller område, som har skapats inom projekt för att öka andelen koldioxidsnåla transporter.

Egen

Åtgärder för att stimulera användning av koldioxidsnåla bränslen

Ange det antal åtgärder man har gjort inom projektet för att öka andelen koldioxidsnåla transporter. Åtgärder kan vara aktiviteter, worskshops, seminarier etc.