Aktivitetsindikatorer – Sysselsättning

Projekthandbok

Aktivitetsindikatorer – insatsområde Sysselsättning

 

Specifikt mål: Ökad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden

 

INDIKATOR

FÖRKLARING

CO 43

Antal deltagare i gränsöverskridande rörlighetsinitiativ.

Ange antal personer som deltar i åtgärder/aktiviteter som syftar till att öka sysselsättningen och rörligheten på regionens arbetsmarknad.

CO 44

Antal deltagare i gemensamma initiativ för lokal sysselsättning och utbildning

Ange antal personer som deltar i gemensamma initiativ för lokal sysselsättning och utbildning.