Hur finansieras projekt?

Projekthandbok Ansöka

Hur finansieras projektet?

Ett projekt ska finansieras dels med medel från programmet och dels med nationell offentlig och/eller privat medfinansiering. Svensk och norsk projektägare har varsin budget och varsin finansiering. Den svenska budgeten är ca 65 % och den norska ca 35 % av projektets totala budget.

Den svenska delen av projektet kan finansieras med upp till 50 % av medel från programmet via Europeiska regionala utvecklingsfonden. På norsk side kan prosjektet også finansieres med opp til 50 % av midler fra programmet via norske interregmidler som er bevilget til fylkeskommunene fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Medfinansieringen från projektets sida ska motsvara 50 % av de totala kostnaderna, inte de faktiska.

Beloppet betalas ut i efterskott mot redovisning av godkända utgifter. Dette er tilsvarende for norsk side.

 

Medfinansiering

För att projektet ska beviljas finansiering från programmet måste den medfinansieras med offentliga och/eller privata medel. Medfinansieringen kan bestå av både kontanta medel och andra medel t.ex. av tid och lokaler. Medfinansieringen måste bekräftas genom ett medfinansieringsintyg som ska bifogas ansökan.

Specifikt for svensk sida: För sökande och medsökande kan medfinansiering endast ske med kontant medfinansiering. Sökande skickar inget medfinansieringsintyg men det behöver den medsökande göra, ifall den sökande också är medfinansiär.

Medfinansiering i form av bidrag i annat än pengar (t.ex. tid från ett privat företag som har en aktiv roll i projektet) läggs på de faktiska kostnaderna och bidrar till att öka kostnaderna för projektet och växlar samtidigt upp EU-stödet. I Hjälp att fylla i ansökan för Interreg Sverige programmet som finns under Ansöka på vår webbplats hittar du exempel på hur medfinansieringen kan se ut.

Skillnaden mellan en medsökande och en medfinansiär är att den medsökande har en budget som ingår i den totala budgeten och deltar aktivt i projektet. En medfinansiär behöver inte delta i projektet men kan göra det t.ex. företag som är målgrupp i ett turistprojekt kan bidra med sin arbetade tid i projektet som medfinansiering. 

Spesifikt for norsk side: For søker kan medfinansiering kun skje med kontante midler. Søker sender et medfinansieringsbevis også for egen medfinansiering, Annen medfinansiering kan være enten i arbeidstid, lokaler el., såkalt direktefinansiering eller i kontanter.