Hvordan finne prosjektpartner?

Projekthandbok Ansöka

Hvordan finne prosjektpartner?

Ditt projekt måste ha minst två parter, en från var sida av gränsen i Sverige-Norge programmet. Se till att säkra ett brett partnerskap av aktörer från offentlig verksamhet, näringslivet och föreningslivet som är ändamålsenligt/hensiktsmessig i förhållande till det som är tänkt ska lösas med projektverksamheten.

Interreg Sverige-Norge programmet har informationsmöten och individuella möten inför och under varje utlysning. På hemsidan finns det en möjlighet att lägga ut att ni söker en part inom ett visst verksamhetsområde. Du kan också ta kontakt med interregsekretariatet angående partnersök. Men det viktigaste arbetet gör ni själva genom att presentera er projektidé i olika sammanhang där ni ser att intressenter för er projektidé kan finnas.

Det er viktigt att komma ihåg är att ett Interreg-projekt är ett gemensamt projekt mellan länderna Det ska finnas en norsk og svenk prosjekteier som i fellesskap skal gjennomføre prosjektet, men som hver for seg har eget ansvar for prosjektets budsjett og finansiering.

Tänk på att det kan ta tid att finna nya parter och att enas kring innehållet.

Du kan også finne hjelp til å finne prosjektpartnere via Hitta projektpartner på hjemmesida