Medsökande

Projekthandbok Ansöka

Medsökande

Sökande och medsökande

Ekonomistyrningsverkets (ESV) bedömning av upphandlingsfrågor gör att vi öppnar för att sökande på svensk sida kan ha en eller flera medsökande. Det innebär:

  1. Den sökande får rollen som Lead partner. Medsökande ska registreras under fliken Medsökande i Min Ansökan.
  2. Projektets budget blir en sammanslagning av minst två budgetar (sökandes plus medsökandes).
  3. Den medsökande har samma krav på bokföring och redovisning av projektets kostnader som den sökande.
  4. Sökande har ansvaret för att projektets kostnader sammanställs till en gemensam ansökan om utbetalning för sökande och medsökande.
  5. Stödet betalas ut till sökande som därefter betalar den/de medsökande. Information om hur redovisningen ska gå till kommer att ske i samband med att den elektroniska ansökan för stöd om utbetalning färdigställs under hösten 2015.
  6. Den medsökande kan enbart delta med kontant medfinansiering i projektet och ska skicka in ett medfinansieringsintyg till Interregsekretariatet om så är aktuellt.