Vem kan ansöka?

Projekthandbok Ansöka

Vem kan ansöka?

Det ska finnas två sökande parter, en från Sverige och en från Norge.

Den som søker om støtte må være en juridisk person – privat eller offentlig. Alla typer av organisationer kan söka stöd, offentliga och privata. Exempel på offentliga organisationer är universitet och högskolor, forskningsinstitutioner, regioner, kommuner, fylkeskommuner och statliga myndigheter. Exempel på privata aktörer och organisationer är näringslivsorganisationer, stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar. Enkeltpersonsforetak og privatpersoner kan ikke søke om støtte.

Observera att det råder speciella regler för kommersiell verksamhet. Huvudregeln är att stöd inte får ges om det riskerar att snedvrida konkurrensförhållandena.

Ansökan görs i euro (EUR) på svensk side og i norske kroner (NOK) på norsk side.