Åtta projekt har ansökt om stöd i den senaste utlysningen

Åtta projekt har ansökt om stöd i den senaste utlysningen

I fredags stängdes höstens utlysning. Då hade det kommit in åtta ansökningar om stöd till projekt.

Dessa projekt har lämnat in ansökan:
-Fokus fred – 300 årsmarkering av karolinernas fälttåg
-Skoglig anpassning för ett ändrat klimat
-Midt-svensk/norsk interregional inkubatortjeneste
-VM-rally över gränsen
-GRENSEVILT – Reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning
-Ökat arbetskraftsutbud i gränsregionen
-TROJAM-3DC Trøndelag-Jämtland 3D Center
-eTeam för välfärdstekonologi

Ansökningarna fördelade sig ganska jämnt över våra insatsområden, Innovativa miljöer, Små och medelstora företag, Natur och Kulturarv och Sysselsättning.

Anspråket på stödmedel i denna utlysningsomgång var totalt 2 753 132 EURO.

Hittills har vi förbrukat 61% av budgeten. 78 projekt är igångsatta, varav 25 är förstudier.

Vad händer nu? Nu sker en beredning av projekten inför styrkommittémötena som sker i slutet av november. Styrkommittéerna prioriterar projekten.

Nästa utlysning Nästa utlysningsperiod är mellan den 15 januari till den 15 februari.
Välkommen att kontakta sekretariatet om du funderar på att söka i Sverige-Norge programmet.