En gemensam Mittnordisk innovationsmiljö

En gemensam Mittnordisk innovationsmiljö

Mittuniversitetet har sedan 2015 bedrivit projektet Innovationsinriktad forskning och utbildning inom sensorteknologi – IFUS.

De har arbetat för en ökad grad av forskning och utveckling bland små- och medelstora företag. Små företag, till skillnad från större, har ofta begränsade möjligheter att lägga tid och resurser på forskning och utveckling. Samtidigt har en ökad grad av FoU blivit allt mer viktig för att kunna vara konkurrenskraftig och uppnå en långsiktig hållbar tillväxt.

Studenter vid MIUN och NTNU har varit viktiga kuggar i genomförandet av projektet. Projektet har nu avslutats. Läs slutrapporten här.