Får insekterna tillräckligt med mat?

Får insekterna tillräckligt med mat?

En del av Interregprojektet Klimatsmart Proteinproduktion (KLIPP) handlar om att kartlägga branschens strukturella förutsättningar, bland annat genom att titta på vilket foder som finns tillgängligt för insektsproduktion. Finns det kanske restprodukter inom regionens industri som skulle kunna bli foder till mjölmaskarna vi vill föda upp?

Det krävs stora mängder för att försörja en storskalig produktion av insekter. Under år 2020 har projektet tillsammans med experter på insektsproduktion börjat identifiera vilka typer av restprodukter (korn, bröd, kli, drav, morötter, potatis, lök) som finns tillgängliga i stora volymer i  regionen och som kan vara relevanta för insektsproduktion. På den svenska sidan har man kartlagt industriella bagerier, spannmålsgrossister samt bryggeriverksamheter där dravet (restprodukt från öltillverkningen) kan fungera som foder åt insekterna. I Norge har man riktat in sig på spannmål och framför allt korn och kornskal som möjligt insektsfoder.

Läs mer om KLIPP:s arbete på Facebook.