Fredsmarkering i Trondheim

Fredsmarkering i Trondheim

1718 skickade Karl den XII ut den jämtländska hären med generallöjtnant Armfeldt i spetsen att erövra Trondheim.
Fälttåget fick katastrofala följder. Karl den XII dog och efter beskedet om reträtt omkom 3 000 man på färden över vinterfjället.

Krigshändelsen har satt djupa spår både i Jämtland och Tröndelag.

300 års markeringen ble gjennomført søndag 19.8.2018 på Kristiansten festningsområde. Innslag fra ”Det brinner en eld” fra Røros og Karolinerspelet fra Tydal ble meget bra. Overraskende høye smell fra de militærhistoriske og slaget om festningen.
Fredsmarsjen ned til byen gikk fint. Gudstjenesten ble meget godt gjennomført. Fint grep med å ha en svensk prest sammen med biskopen. Været ble til tider brysomt; men lite man kunne gjøre noe med. Publikum så ut til å trives til været til tross.

Markeringen stöttades av Interregprojektet Fokus fred som har som del av målsättningen att engasjerne mennesker og foreninger til å samarbeide både lokalt og regionalt, slik at man i 2018 får et stort markeringsprogram som løfter fram vår kulturhistorie og gir rom for ettertanke om fred og med en kobling til nåtidens internasjonale konflikter.

Läs mer om fredsarbetet med utgångspunkt Karolinerna på www.karoliner.com