Fredsmonumentet prisas av Mitt Europa

Fredsmonumentet prisas av Mitt Europa

Projektet Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0 är en av vinnarna i kampanjen Mitt Europas vykortstävling. Mitt Europa syftar till att visa vilken skillnad EU-fondernas investeringar gör i Europas regioner.