Norge bør bruke Interreg strategisk

Norge bør bruke Interreg strategisk
Norge bör ha en klar färdriktning med samarbetet kring Interreg.
Leder for EUs regionaldepartement Colin Wolfe kom med klare råd under oppstartskonferansen for Interreg V.

Norge bør bruke Interreg strategisk

Interreg-programmene bør ha en naturlig posisjon i utformingen av norsk Europa- og nordområdepolitikk, mener Interreg-nestor Colin Wolfe. Läs hela artikeln på Interreg.no

Viktig i det store bildet

Wolfe understreker at Interreg slett ikke er en unaturlig arena for Norge. Snarere tvert imot.

– I dag har jeg hørt mange snakke om det høye nord og Arktis. Norge har en særlig interesse i disse områdene, både med tanke på å ta vare på den økologiske balansen og for mulighetene for å utnytte naturressursene i regionen. Norge har dessuten en klar interesse i å ivareta forbindelseslinjer og kommunikasjon i nordområdene. Interreg-programmene kan inngå som en faktor i Norges interesser. Med det mener jeg at den helhetlige tenkingen rundt programmene bør være hvordan disse kan bidra til Norges overordnede strategiske interesser. Det strategiske aspektet kan og bør komme til uttrykk i både deltagelsen i programmene og utvelgelsen av prosjekter, sier Wolfe.