Ny musikutbildning startar

Ny musikutbildning startar

3-årigt musikproduktionsprogram

Med hjälp av projektet MECO har ett treårigt musikproduktionsprogram utvecklats vid Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet. Studentutbyten och aktiviteter mellan Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet bidrar till nya kontaktytor, gränsöverskridande samarbeten och entreprenörskap mellan aktörer i Inre Skandinavien. Samarbetsavtal med internationella universitet och forskningsinstitut har ingåtts, exempelvis med Belmont University, Universite Sorbonne Paris Nord, Laboratoire d’Excellence Industries Culturelles et Création Artistique (LabEx ICCA), Queensland University of Technology och Middle Tennessee State University i Nashville.

Music Ecosystems Inner Scandinavia – MECO – bygger på resultat, kunskap och relationer som utvecklats i det tidigare projektet Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS). MECO har vidareutvecklat och fördjupat samarbetet mellan Karlstad Universitet och Høgskolen Innlandet samt Studiefrämjandet och övriga internationella partners.

Följ MECO:s arbete på deras Facebooksida.