Problem att skicka in ansökan?

Problem att skicka in ansökan?

Har du problem med att skicka in ansökan via ”Min ansökan”?

Kontrollera då att din ansökan inte har någon delaktivitet som är ofullständigt ifylld. Den blir inte rödmarkerad då man klickar på ”Skicka” och kan därför förhindra att ansökan skickas in.

Kvarstår problemen, kontakta oss på Interregsekretariatet så hjälper vi dig.

Sista datum för att skicka in ansökan för den första utlysningsperioden är den 23 februari.