Samarbete som skapat grön tillväxt i Inre Skandinavien

Samarbete som skapat grön tillväxt i Inre Skandinavien

Projektet ecoInside har sedan 2015 drivits som ett samarbete mellan länen Akershus, Hedmark, Dalarna och Värmland. De har arbetat för att uppnå grön affärsutveckling genom att utnyttja gränsområdet mellan länen. Genom ökat FoU-arbete och gränsöverskridande samarbete har projektet uppnått ökat värdeskapande och lösningar på miljö- och klimatutmaningar. Fokus har varit på att etablera samarbete mellan bransch-, forsknings- och innovationsmiljöer över gränsen.

Projektet har nu avslutats, men en fortsättning på av projektet, ecoINSIDE 2, har precis startat. Läs mer om ecoINSIDE på interreg.no