Slutgiltigt programförslag inskickat

Slutgiltigt programförslag inskickat

Den 26 november skickades det reviderade programförslaget in till EU kommissionen. Tidigast i februari 2015 kommer kommissionen godkänna programmet.

Dokumentet kan användas som vägledning och under varje Insatsområdes specifika mål får man en klarare bild av vad för sorts insatser som programmet efterfrågar.

Webbansökan öppnas den 15 januari men planeringen för ett nytt projekt bör redan har påbörjats om det ska vara realistiskt att lämna in an ansökan i första utlysningen 15 januari till 20 februari.

Under kontakter hittar du e-postadresser och telefonnummer till det svenska och de norska sekretariaten.