Styrkommittémöte Inre Skandinavien 14-15 maj 2019 i Akershus

Styrkommittémöte Inre Skandinavien 14-15 maj 2019 i Akershus

Den 14-15 maj 2019 har styrkommittén för delområde Inre Skandinavien möte i Akershus.

Styrkommittén består av representanter för den lokala och regionala nivån i delområdet. Styrkommitténs främsta uppgift är att göra prioriteringar av projekt samt granska dem gentemot programmets mål och prioriteringar.

Inbjudan och dagordning sänds ut till ledamöterna.