14 inkomna ansökningar i utlysning tre

14 inkomna ansökningar i utlysning tre

I fredags stängde vi den tredje ansökningsomgången för denna programperiod.

Vi fick 14 ansökningar om stöd till projekt och en som gällde stöd till förstudie.

Slutgiltigt besked om projekten får stöd eller inte ges i månadsskiftet april/maj.

Nästa utlysningsperiod för ansökan om projektmedel är 15 augusti till 15 september 2016.

Ansökan om förstudier kan göras löpande året runt.

/Sekretariaten i Norge och Sverige