Nyheter om obligatorisk utvärdering och budgetmall

Nyheter om obligatorisk utvärdering och budgetmall

Krav på utvärdering av större projekt

Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställs det ett utvärderingskrav på projekt som har en omslutning över 1 500 000 Euro.

Dessa projekt ska genom en extern utvärderare fånga projektets resultat i förhållande till det insatsområde som projektet verkat inom och om det gränsöverskridande mervärdet har uppnåtts. Det ses som positivt från programmet att även projekt med lägre omslutning tar initiativ till en extern utvärdering. Utvärderingen ska vara med som en aktivitet redan vid ansökan. Dessa projektspecifika utvärderingar ger finansiärerna ett resultat om projektet utmynnat i det som var målet och ger underlag för framtida projekt. Det blir även ett viktigt kunskapsunderlag för de programövergripande utvärderingarna.

 

Budgetmall till hjälp för sökanden

Inför utlysning tre lanseras en budgetmall på svensk sida, till stöd för den svenska projektägaren. Sedan tidigare finns en sådan mall för de norska projektägarna. Mallen är frivillig att använda och kan användas till den specificerade budgeten för projektet, som är en obligatorisk bilaga till ansökan om stöd.

Mallen har inbyggda beräkningar till stöd för den sökande. Vissa begränsningar finns därför när det gäller möjligheten att ta bort och lägga till rader i mallen. Mallen finns under ”Blanketter och mallar”.