2022 är ungdomens år!

2022 är ungdomens år!

Det är viktigt att unga människor får möjlighet att engagera sig i frågor som påverkar deras framtid som exempelvis utbildning, arbetsmarknad, miljö, klimatförändringar och digital utveckling. Ungdomarnas framtid avgörs idag så låt dem få göra sina röster hörda.

2022 är ungdomens år (the European Year of Youth) och EU har tagit fram ett ungdomsmanifest som ett stöd för beslutsfattare, offentliga myndigheter, projektmottagare och medlemmar i makroregionala strategier. Manifestet består av tolv rekommendationer och praktiska tips på hur ungdomar kan involveras på ett konkret sätt. Till exempel finns förslag på hur man ur ungdomars perspektiv kan planera möten om arbetet över gränsen – av och med ungdomar.

Många av tipsen handlar om att skapa plattformar och arenor för ungdomar i det regionala arbetet. Vi som programadministration är öppna för idéer som vi kan genomföra gemensamt.

Manifestet ser du här 

Hör gärna av er till oss och kom med idéer hur vi kan involvera ungdomar mer i svensk-norska projekt.