Stimulerar startups i gränsregionen

Stimulerar startups i gränsregionen

Stimulerar startups i gränsregionen

Oavsett om du möter en investerare, leverantör eller kund måste du kunna sälja in din affärsidé och paketera den rätt för din målgrupp. En viktig del av Interregprojektet Rural Innovation Stimulations (RIS) arbete är att vässa företagens kompetens under pitchmomentet. RIS är noga med att involvera investerare som verkligen vet vad projektet vill åstadkomma. I Trollhättan finns en investerarpanel där erfarna investerare ger sin feedback i ett tidigt skede till pitchande bolag. I Fredrikstad har projektet under hösten 2021 etablerat Blender Investor Collective där flertalet investerare gått samman för att investera i bolag i tidigt skede.

Startup-scenen har länge varit stark i storstadsområdena. Där finns en fungerande infrastruktur och ett stort antal entreprenörer, kapital och investerare. Men det finns även en stor andel entreprenörer och startups utanför dessa områden som behöver samarbeten och kapital för att växa.

Projektet vill rikta blickarna från storstaden till småstäder och landsbygdens bolag, de har samma förutsättningar att lyckas och skala upp på en internationell marknad med bra stöttning. Genom att både förbereda och öppna dörrar för möten med investerare och samarbetspartners höjs attraktionskraften för regionen som helhet.