30 år av framgångsrikt samarbete över gränser: Grattis Interreg!

30 år av framgångsrikt samarbete över gränser: Grattis Interreg!

År 2020 är det 30 år sedan Interreg startades. Interreg är EU:s flaggskepp för samarbete över gränser på regional och nationell nivå till nytta för alla EU:s medborgare.

Sedan starten 1990 har Interreg visat att gränser inte är barriärer, utan att utnyttja gränsens potential för européer närmare varandra. Interreg hanterar gemensamma utmaningar och skapar nya möjligheter för samarbete över gränserna.

Artikelserie om goda grannar, ungdomar och ett grönt Europa

För att uppmärksamma Interregs 30-årsjubileum kommer vi genom en artikelserie lyfta fram projekt och framgångshistorier inom tre temaområdena.

Först ut är Karolinernas fälttåg – vad har vi lärt oss? inom temat Alla har vi grannar.

Teman för Interregs 30-årsfirande:

  • Alla har vi grannar

Samarbete har aldrig tidigare varit lika viktigt som nu när utmaningarna är globala.

Till exempel känner skogsbränder inte till gränser. De sprider sig från sluttningar till dalar och ansöker inte om visum för att korsa en gräns. Inte heller gör sjukdomar, föroreningar eller social oro det. Om en sida av gränsen är påverkad  kommer den andra sidan oundvikligen också att bli det.

Under 30 år har EU genom Interreg stöttat grannars gemensamma arbete för att utveckla starka samhällen längs gränserna. I 30 år har tusentals EU-finansierade projekt skapat nytta i gränsområdena, skapat förtroende och respekt bland människor som delar ett gemensamt område. Som grannar vet vi att samarbete är viktigt!

  • Ungdomar

Under 3o år har Interreg och EU:s sammanhållningspolitik hittat lösningar för ungdomar.

Hur? Genom att samarbeta över gränser, bygga partnerskap och dela kunskaper för att förbättra utbildningsnivån, kvalifikationer och färdigheter, skapa jobbmöjligheter för alla, främja nätverk och gränsöverskridande rörlighet.

Den unga generationen är samarbetets framtid, och Interreg stärker den europeiska andan.

  • Ett grönt och klimatsmart Europa

Människor har skapat gränser för att skapa en känsla av tillhörighet och gemensamma identiteter. Men naturen känner inte till dessa gränser. Gränser stoppar inte floder, berg, skogar och sjöar. Gränser kan inte hindra flora och fauna från att korsa dem. Luft, vatten och användning av gemensamma resurser erkänner inga landgränser.

En sak är kristallklar: ett grönt och klimatneutralt Europa kan inte uppnås om vi alla arbetar var för sig, utan bara genom samarbete. Det är vad Interreg står för.