Karolinernas fälttåg – vad har vi lärt oss?

Karolinernas fälttåg – vad har vi lärt oss?

Interreg firar 30 år vilket vi uppmärksammar i en artikelserie. Projektet Fokus fred är först ut under temat alla har vi grannar.

300 år efter karolinernas dramatiska färd över fjället mellan Jämtland och Trøndelag har projektet Fokus fred arbetat med att lyfta fram Sverige och Norges gemensamma kulturhistoria. En historia som rymmer tankar om betydelsen av fred och förståelse.

År 1718, under det stora nordiska kriget 1700–1721, inleddes ett fälttåg med start i Duved i Jämtland. Karl XII:s karolinska soldater skulle inta Trondheim. Men innan soldaterna nådde Trondheim kom nyheterna om kungens död vid Fredrikshald fästning i Norge. Den karolinska armén som redan var reducerad på grund av för lite proviant och sjukdom tvingades till reträtt. Karolinerhären skulle då korsa Sylarna, fjällen i gränstrakterna och gick där rakt in i en svår snöstorm. Omkring 3 700 soldater omkom under färden eller av påföljande sviter. Men det var inte bara soldaterna som drabbades. Krigshärjningarna och dess påföljder slog även hårt mot civilbefolkningen. Händelsen har blivit en del av gränsbefolkningens kollektiva minne.

Klipp från filmdokumentation med scener från ”Karoliner och konflikter” och ”Karolinervinter” samt iscensatta inslag från museet Jamtlis utomhusmiljöer.

Nya generationer lär av historien

Jämtar och trönders gemensamma historia uppmärksammades i projektet men med fred och det allmänmänskliga i fokus istället för krig. Projektet ville särskilt nå dagens unga, som kanske inte känner till historien lika bra. Många skolbarn deltog i projektaktiviteter som handlade om fred och tydliggjorde att det egentligen inte finns några vinnare i ett krig.

Som exempel kan nämnas gruppövningarna som genomfördes på Hommelvik skole, en skola där även många med flyktingbakgrund går. 300-årsmarkeringen gav skolan möjlighet att inte bara belysa hur man i Jämtland och Trøndelag trots tidigare konflikter har en vänskaplig relation utan man kunde även koppla händelserna till konflikter i världen idag och diskutera vikten av fred och vad krig egentligen innebär.

En mångfald av arrangemang

300-årsmarkeringen genomfördes under 2018–2019 genom en mängd stora och små arrangemang på båda sidor gränsen. Bland annat föreläsningar, vandringar i karolinernas fotspår, skolprojekt, familjedagar, teaterföreställningar, konstutställningar, film- och fotoproduktion, historiska iscensättande och en stor produktion av skriftligt material så som informationshäften och en historiebok.

Totalt genomfördes 94 olika arrangemang, 3 800 aktörer var involverade och minst 20 000 personer var åskådare vid evenemangen. Ett lyckat koncept var att lokala aktörer själva fick komma med initiativ till upplägg. Det bidrog till att skapa en mångfald av arrangemang där historien blev belyst på många olika sätt och från olika perspektiv.

Projektet Fokus fred var en markering av fred och goda grannar, och har inneburit att nya kontakter har knutits över gränsen, mellan samarbetspartners, föreningar och individer. Både bland lokala utförare och deltagare och de som arbetade inom själva projektet. Kunskaper och erfarenheter från projektet kommer dessa aktörer ta med sig in i framtida samarbeten. Även mycket material som kan användas i ordinarie verksamhet finns tillgängligt efter projektets slut. Till exempel informationshäften och rekvisita riktat mot barn och ungdomar för att kunna klä ut sig tidsenligt och webbplatsen www.karoliner.com med bland annat filmer och studiematerial.

Projektägare var Stiftelsen Jamtli och Trondheims kommune.