4,6 miljoner euro till svensk-norska utvecklingsprojekt

4,6 miljoner euro till svensk-norska utvecklingsprojekt

De tre styrkommittéerna samt övervakningskommittén i Interreg Sverige-Norge har beviljat ca 4,6 miljoner euro till sju utvecklingsprojekt i gränsregionerna i Västra Götaland, Østfold, Akershus, Värmland, Dalarna, Hedmark, Västernorrland, Jämtland Härjedalen och Trøndelag.

Pengarna utgörs av ca 3 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 1,6 miljoner euro från norska statliga IR-midler.

 

AI som beslutningsstøtte

Delområde: Gränslöst samarbete

Projektet ska skapa ett beslutssystem för vården, i första hand akutsjukvård, baserat på artificiell intelligens. Man kommer att bygga upp en klinisk testbädd, där företag kan testa och utveckla lösningar.

Projektägare Högskolan Borås och Høgskolen i Østfold. Den totala budgeten är 1 984 438 EUR, varav 657 769 EUR är EU-stöd och 334 450 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Anders Jonsson och Finn Samuelsen.

E-post: anders.jonsson@hb.se finn.samuelsen@hiof.no

Telefon: +46 702 76 56 19, +47 997 42 052

 

Tidlig innsats

Delområde: Nordens Gröna Bälte

Projektet ska ta fram evidensbaserad dokumentation av effekter av ett digitalt självhjälpsprogram för unga med psykiska hälsoutmaningar. Projektet siktar på en gemensam svensk/norsk lansering av teknologin samt utveckling och vidare samarbete om FoU och företagsutveckling.

Projektägare är Braive AB och KBT – Kompetensesenter for brukarerfaring. Den totala budgeten är 672 462 EUR, varav 217 859 EUR är EU-stöd och 113 750 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 2,5 år.

Kontaktpersoner är Henrik Jaahren och Rolf Mollan.

E-post: henrik@braive.com rbmollan@me.com

Telefon: +47 934 54 573, +47 932 86 620

 

Vital

Delområde: Gränslöst Samarbete

Projektet ska utveckla primärvården med hjälp av ny teknik med fokus på fallprevention och hörselproblem.

Projektägare är Högskolan Väst och Sunnaas Sykehus. Den totala budgeten är 2 641 588 EUR, varav 858 516 EUR är EU-stöd och 462 278 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Ann Svensson och Arve Opheim

E-post: ann.svensson@hv.se arve.opheim@sunnaas.no

Telefon: +46 73 500 43 06, +47 98005122

 

Svensk-norsk handlingsplan för sötvattenskräftor

Delområde: Inre Skandinavien

Projektet ska förbättra förhållanden och minska de regionala hoten för flodkräftan samt bekämpa signalkräfta och kräftpest. Genom projektets insatser, bl.a. en gränsöverskridande handlingsplan, möjliggörs på sikt en bättre förvaltning och ett effektivare bevarandearbete av hotade sötvattenskräftor.

Projektägare Länsstyrelsen i Värmlands län och Fylkesmannen i Oslo og Viken. Den totala budgeten är 817 021 EUR, varav 252 260 EUR är EU-stöd och 125 000 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Jenny Monsén och Terje Wivestad

E-post: jenny.monsen@lansstyrelsen.se fmoatmw@fylkesmannen.no

Telefon: +46 10 224 74 44, +47 22 00 36 38

 

SAMHELL

Delområde: Gränslöst Samarbete

Projektet ska testa ny teknik och metoder för att bevara hällristningar.

Projektägare är Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Riksantikvaren. Den totala budgeten är 779 695 EUR, varav 235 285 EUR är EU-stöd och 136 562 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Henrik Zedig och Eva Walderhaug.

E-post: henrik.zedig@lansstyrelsen.se eva.walderhaug@ra.no

Telefon: +46 10 22 44 559, +47 98 22 87 19

 

Kraftledningar

Delområde: Gränslöst Samarbete

Näringslivet har behov av att fler elever söker sig till industrinäringar. Projektet ska skapa mötesformer mellan skolor och näringsliv. Framför allt ska eleverna få ett nytt perspektiv på vad ett arbete på en industri innebär 2020. Många företag är med och erbjuder studiebesök. Man kommer också att jobba med att informera pedagogerna.

Projektägare är Innovatum Science Center AB och Inspiria Science Center AS. Den totala budgeten är 1 750 231 EUR, varav 573 593 EUR är EU-stöd och 301 515 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 3 år.

Kontaktpersoner är Carolina Barros och Geir Endregard.

E-post: carolina.barros@innovatum.se geir.endregard@inspiria.no

Telefon: +46 708 386 350, +47 958 46 220

 

Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0

Delområde: Inre Skandinavien

Gymnasieelever från båda sidor gränsen ska delta i restaureringen av fredsmonumentet i Morokulien och därmed få konkret praktisk erfarenhet inom byggsektorn, kontakt med lokalt näringsliv och kunskap om möjligheter att arbeta i grannlandet.

Projektägare är Eda kommun och Eidskog kommune. Den totala budgeten är 1 090 525 varav 228 950 EUR är EU-stöd och 123 250 EUR är norska IR-midler. Projektperioden är 2,5 år.

Kontaktpersoner är Margareta Bergman och Anne Grete Melbye.

E-post: margareta.bergman@eda.se anne.grete.melbye@eidskog.kommune.no

Telefon: +46 571 281 42, +47 977 28 020