Tillgängligt stöd i programmet

Tillgängligt stöd i programmet

Interreg Sverige-Norges nionde utlysning har precis avslutats och totalt sju projekt beviljades stöd.

Tillgängliga medel i respektive insatsområde på svensk sida ser i nuläget ut enligt nedan. Observera att återflöden från avlutade projekt kan förstärka olika insatsområden ytterligare.

  • Innovativa miljöer:                    1 935 546 EUR.
  • Små- & medelstora företag:    1 479 000 EUR.
  • Natur- och kulturarv:                        9 449 EUR.
  • Hållbara transporter:                1 033 225 EUR.
  • Sysselsättning:                           2 158 220 EUR.

På norsk sida är budgeten fördelad per delområde, och tillgängligt stöd ser ut enligt nedan:

  • Nordens Gröna Bälte: ca 7 miljoner NOK tillgängliga medel.
  • Inre Skandinavien: ca 8,4 miljoner NOK tillgängliga medel.
  • Gränslöst Samarbete: ca 1,9 miljoner NOK tillgängliga medel.

När kan vi ansöka om projekt? 

Nästa utlysning i programmet är den 15 augusti-15 september 2019. Förstudier kan ansökas löpande. Läs mer i projekthandboken och ta gärna kontakt med oss i sekretariatet i god tid innan ni skickar in en ansökan.

Hur lång kan projekttiden vara? 

Sista slutdatum för ett projekt är den 30 september 2022. Du kan alltså söka ett treårigt projekt i höstens utlysning. En förstudie kan pågå max. 12 månader.

Vad händer om fler projekt söker stöd och det inte finns tillräckligt för alla?

Då kommer programmets övervakningskommitté att prioritera vilka projekt som ska få stöd. Övervakningskommittén består av medlemmar från hela programgeografin.