Behöver jag skicka med en bilaga till budgeten?

Behöver jag skicka med en bilaga till budgeten?

Ja. För att vi ska kunna handlägga ansökan behöver vi en mer detaljerad budget än den som lämnas i ”Min ansökan”. Bifoga den detaljerade budgeten under ”bilagor” i ”Min ansökan”. Om projektet planerar att genomföra några resor utanför programområdet, ska detta redovisas i budgetbilagan.