Får man ha retroaktiva kostnader i ett projekt?

Får man ha retroaktiva kostnader i ett projekt?

Först och främst så måste vi poängtera att starten av ett projekt före beslut alltid sker på egen risk. Efter det att programmet är godkänt så går det att börja ansöka- Ansökningsdatum är lika med första möjliga startdatum för projektet och det betyder att ansökningsdatum är den bakre gränsen för retroaktivitet.