Hur signerar jag ansökan?

Hur signerar jag ansökan?

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare.

Scanna sedan in dokumentet och maila till sekretariatet.

Vi räknar ansökan som inkommen från det att Min Ansökan kommit in, d.v.s. när ni skickat den i systemet.

Missivet bekräftar ansökan. Uteblir missivet så faller ansökan och är inte mottagningsbar.