Kan deltagare vara medfinansiärer?

Kan deltagare vara medfinansiärer?

Deltagare utlöser inte EU-stöd. Personer som i projektet som utlöser EU-stöd har en aktiv roll i projektet och deras medverkan visas genom redovisad tid och faktiska lönekostnader på svensk sida. På norsk sida går det att använda en schablon upp till 500 NOK istället för faktiska kostnader.