Måste medfinansiärer vara kända vid ansökan?

Måste medfinansiärer vara kända vid ansökan?

Samtliga medfinansiärer som utlöser EU-stöd måste vara kända vid ansökningstillfället