Vad är en medfinansiär?

Vad är en medfinansiär?

En medfinansiär kan redovisa sitt stöd både som kontantfinansiering och som bidrag i annat än pengar. Det gäller både offentliga och privata medfinansiärer