Vad är en medsökande?

Vad är en medsökande?

Medsökande gäller på svensk sida. Medsökande i ett projekt har en utpekad roll som aktiv i projektet och har en egen projektredovisning som kanaliseras genom sökande. Programmet betalar ut stödet till den sökande som slussar medsökandes del av stödet vidare till medsökande. Medsökandes finansiering räknas som kontakter i finansieringsplanen.