Vad avses med obligatoriska bilagor?

Vad avses med obligatoriska bilagor?

Obligatoriska bilagor är:

DETALJERAD PROJEKTBUDGET (planerade resor utanför programområdet ska t.ex. redovisas här)

Projektbeskrivning

Medfinansieringsintyg

Norsk budget

Registreringsbevis (om sökanden är en förening eller ett företag)

Firmateckningsbevis

Bokslut/verksamhetsberättelse för de senaste två åren (om sökanden är en förening eller ett företag)

Redovisning över eventuella stöd som mottagits enligt gällande statsstödsregler.