Vad gäller för förskottsutbetalning av stödet?

Vad gäller för förskottsutbetalning av stödet?

Om ett projekt beviljas stöd gäller följande: Enligt Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383, står det att den förvaltande myndigheten får, om det finns särskilda skäl och efter prövning, besluta om förskott på stödet. Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 400 000 SEK (ungefär 43 000 EUR).