Vad menas med en specificerad finansierings-och kostnadsplan?

Vad menas med en specificerad finansierings-och kostnadsplan?

Det är mycket viktigt att finansierings-och kostnadsplanen i ansökan är transparent. Det vill säga att projektets kostnader beskrivs tydligt! Ska projektet köpa utrustning, vad är det för utrustning du planerar köpa, och hur många? Ska projektet resa, hur många deltagare ska åka på studieresa till Danmark och vilket mervärde tillför det projektet? Ska projektet upphandla konsulter? Vad för slags konsulter då och vilken aktivitet kopplar de till?