Vad ska skrivas i tid-och aktivitetsplanen?

Vad ska skrivas i tid-och aktivitetsplanen?

I tid och aktivitetsplanen i ”Min ansökan” beskriver man kort och koncist vad som ska göras i varje delaktivitet i projektet. Kostnaden delaktiviteten ska framgå och den ska stämma med de faktiska kostnaderna i projektansökan. Använd er sedan av den detaljerade projektbeskrivningen för att utveckla vad ni avser att göra mer specifikt, men tänk på att när man läser ”Min ansökan” ska man som läsare få en god överblick av vad ni avser göra i varje delaktivitet. Skriv alltså inte bara: ”Se detaljerad projektansökan”.