Vilken eurokurs ska jag använda?

Vilken eurokurs ska jag använda?

För den svenska delen av ansökan ska du använda EU-kommissionens eurokurs som fastställs varje månad, när du skickar in din ansökan till oss. Observera att det är viktigt att samma eurokurs används konsekvent i ansökan, såväl i ansökan som i medfinansieringsintyg. Kommissionens webbplats

I ”Min Ansökan” ska norsk kostnads- och finansieringsbudget anges i euro. Eftersom Norge använder en fast kurs på 8 kronor används den för att omvandla NOK till euro.